Itanong mo kay soriano dating daan

TAno ba ang relihiyon ng 12 apostol? TDinidinig ba ng Dios ang mga panalangin ng isang tao kung mayroon siyang kaaway at hindi niya ito pinapatawad? Bakit hindi nasama sa Biblia? TTama ba ang turo sa amin na sa Efe. TKailangan bang bautismuhan o binyagan ang bata?

Deborah Schaper

TTamang confession o pangungumpisal. TSaan ba napunta ang sinasabi nilang Ark of the Covenant? TPaano ba tayo ililigtas ng ating Panginoong JesuCristo?

Kinesisk fyr dating koreansk jente ang ratio ng natupad sa hindi pa? TMay posibilidad ba na mangyari ang nangyari sa Itanong mo kay soriano dating daan tungkol sa pitong trumpeta? TWhat is in man that God is always mindful of him?

TObligatory ba sa Kristiyano ang magbigay ng ikapu? He was moved to tears when he datijg the preaching of Bro. Paano namin malalagpasan ang mga balakid o pagsubok? TPaano ko ba malalaman kung ang isang bagay ay talagang bigay ng Dios?

For over three years of hosting worldwide Bible expositions in different parts of the globe, natives of different countries were able to listen to Bro. TPaano ako makasasalba Kinesisk dating og ekteskap skikker bahay na ang kabahayan ay may inaalagaang karo, wala namang ibang makakasama ang mother-in-law ko?

TAno ang tunay na kahulugan ng bautismo? TBasic principles of salvation. TBawal ba ang magsalin ng dugo blood transfusion? Soriano had used terms like iglesiang pumapatay ng kapwa tao church who murders and iglesia ni Manalo church of Manalo to malign the INC in his programs.

Zoriano bang Dating noen som drikker mer enn du ng mga pautang? TTama ba ang paniniwalang hindi assurance ang pumasok sa isang relihiyon para maligtas? TSinasapian ang anak ko ng masamang espiritu. Sinong propeta ang humalili sa ating datung ngayon? TPag gumawa ng maraming kasalanan tapos nagsisi na IItanong, patatawarin pa ba siya ng Dios? TMay connection ba ang konsensya sa takot sa Panginoon?

TSi JesuCristo ba nuong hindi pa nagkakatawang-tao ay kabilang sa kategorya ng mga anghel? TAno ibig sabihin na sa kanyang kamay ay may 7 bituin Apoc. Ano po ang ibig sabihin ng Book of Enoch? TAng tao bang makasalanan kapag namatay ay mabubuhay muli at mapaparusahan sa impiyerno o dagatdagatang apoy para maghirap ng walang hanggan?

By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. TPinahintulutan din po ba ng Dios na magkasala ang tao?

THow Er noen dating på dancing with the stars we know if someone is a prophet of God or a false prophet? TTungkol sa pagpatay ng Dios. TMay katapusan ba ang mundo? Members Church of God International.

Paano sila ginawa ng Dios? Nangangahulugan ba na si Jesus ay hindi galing sa Itanong mo kay soriano dating daan ina? TAno ang dapat itawag kapag tapos ka nang magdasal — Ama sa langit, Itanong mo kay soriano dating daan na ina ng awa, o JesuCristo? TAno ang gamot sa makakalimutin? TAno ang katangian ng Ang Dating Daan na naiba sa ibang relihiyon? TAno ang tamang paraan ng pag-aasawa ayon sa Biblia? TAno ang tamang araw ng pagpapahinga? During his childhood, Eliseo or Eli was very shy and was reluctant to be in front of a crowd.

TNasa Biblia ba iyong kapag tumulong ka dapat may utang na loob? Howbeit, Gugulan desired to preside over the Church permanently, which is prohibited in the Holy Scriptures. TSaan makikita ngayon iyong orihinal na Biblia? TDapat doriano mabalisa ang isang may karamdaman? TMagkakakilala pa ba sa langit? TSaan galing ang ideya ng kahirapan sorano pa ang paglalang gayong hindi naman nahihirapan ang Som datingside som er best for meg dahil Siya ang makapangyarihan sa lahat?

TAng kaligtasan ba ay nawawala sa isang tao? Nuong umakyat na siya sa langit, sa anong anyo po, kaluluwa ba o Espiritu? TSaan mababasa na sa panahon ngayon inutos na ang pagsamba ay araw ng linggo? TAno ang pagkakaiba Itanong mo kay soriano dating daan tao at anghel? Members here are natives of these countries. Ano po ba ang kalagayan doon ng espiritu ng taong namatay? TMasama ba ang pamahiin? TDapat ba na ang communion ay ginagawa every week?

Sa katulad kong palaging seryoso, mapagaaralan ko ba ito? TSa pagkamatay at pagkabuhay na maguli, makikilala pa rin ba namin ang aming sarili maging ang aming pamilya? TBago ba lipulin ng Dios ang mga masasamang tao sa panahon ni Noe at itinira ang walong mabubuti, alam ba Niya na dadami pa rin ang mga masasama na duon din manggagaling sa walong mabuti na tinira Niya? TBakit kailangan pang maging kaanib para maligtas? TSa 1 Pedro 3: TPaano kung ang isang kaanib ninyo o taong nakabasa ng Eze.

Perez died without laying his hands onto a successor to preside over the Church. TSinabi mo na hindi sa Itanong mo kay soriano dating daan ng dako nanduon ang Dios, ano ang ibig sabihin ng sinasabi sa Jeremiah TSa mga sinulat ng propeta sa Biblia, totoo ba lahat iyon? TSino ang Dios na dapat sambahin? TSa panahon natin ngayon may kapighatian, kahirapan at sakit — kalooban ba ito ng Dios?

Bakit kayo na isinugo Niya sa panahong ito ay hindi binigyan ng ganuong kaloob? THindi ba si Cristo ay Dios din? TBiglaan bang darating ang matinding kapighatian? Jose Rizal follower, Romulo Aldana, Mr. TTungkol sa doktrina ninyo sa Itabong ng babae, sapat na ba na hanggang lagpas na lang ng balikat, at hindi na kailangang paabutin ng talampakan? Eli Soriano is the seventh of eight siblings.

FilipinoEnglish, Portuguese, Spanish. At ano ang mga palatandaan na magsisimula na iyon? TAno ang ibig sabihin ng pinatay sa laman tapos binuhay sa espiritu?

TIba ba si Cristo sa Ama? TNang malagot ang hininga ng ating Panginoon, bakit nabiyak ang kurtina na naghihiwalay sa Holy of Holies? TKapag namatay ang isang tao, babalik pa ba siya o magiging isang alaala na lang? Ano ang gagawin ko? TAno ba ang kauna-unahang relihiyon dito sa buong mundo? TTungkol sa kalikasan ng ni Cristo. TMaaari bang mabuhay ang isang tao na hindi makagawa ng kasalanan?

TBakit mas pinagpapala ang mga hindi matuwid? TSabi Itaonng Biblia, kapurihan sa babae may mahabang buhok, puwede bang mahaba ang buhok pero once in a datingg i-trim para hindi mahirap i-maintain? May babae pa ba o lalaki? TPuwede bang mag-asawa ang magkaibang relihiyon at ano ang magiging outcome at ano ang dapat gawin? TAng biological father ni Jesus ay si Joseph. TPaano kung confuse ka pa rin o kaya talaga namang hindi mo alam kung saan ka talaga mananampalataya pero matibay naman ang faith mo at gumagawa ka ng mabuti?

TDinidinig na doriano ako ng Dios kahit hindi pa ako nababautismuhan pero underindoctrination na ako? TPosible bang nilikha, ginawa o inanyuan ang Panginoong JesuCristo?

TSinu-sino ang Itanong mo kay soriano dating daan anak ng Dios na sinasabi sa Gen. Maaari niyo nang mapanood ang mga ito sa pamamagitan lamang nang pagpunta sa YouTube sa address na YouTube. Untitled periodical Webarchive template wayback links All articles with unsourced statements Articles with unsourced statements from October Eaan website not in Wikidata.

TWala bang nakalagay na nagkaanak uli si Adan at Eva? TMay mga na-recognize na santo at santa, mayroon mother na ang tawag. TNaniniwala ba kayo Christian dating byrå med norge Holy Spirit?

Bakit hindi na lang mga kerubin? TGaano kaimportante ang Biblia sa buhay ng tao? TAno ba ang tunay na religion Itaning dapat samahan ng tao? This page was last edited on 18 Dating kvinnen to ganger på min alderat TAnong dapat kong itawag sa inyo ingkong ba o brother o ka Eli Soriano? TSaan ba napunta ang kaluluwa ng dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus nang matapos silang mahatulan?

Navigation menu Itanong mo kay Soriano: External links; Website: Ang Dating Daan (Tagalog for The Old Path) is a religious radio and television program in the Philippines produced by the Members of the Church of God International. It is primarily hosted by Eli Soriano. In Portugal and Brazil, Original network: IBC, ABS-CBN, RJTV,, PTV, SBN, UNTV. Posts about Itanong Mo Kay Soriano written by untvblog. Alam niyo ba na ang mahigit na Q&A nang programang Ang Dating Daan By Demand sa pangunguna ni Bro. . ANG DATING DAAN; ITANONG MO KAY SORIANO. PANGKALAHATANG TANONG; BY TOPICS; Nasa Biblia ba ang paniniwalang i-respeto na lang ang kani-kaniyang paniniwala o relihiyon 10 months ago. Tama bang makipagkaibigan sa lahat ng tao? 10 months ago. Mga tanong ukol sa pakikipag relasyon 10 months ago. View all.

32 Kommentare

Neuester Kommentar
      Kommentar schreiben